Yazarlar

MEBİT

VAN’A ALTERNATİF KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL MEKÂN: TARİHİ TEKEL BİNASI

VAN’A ALTERNATİF KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL MEKÂN: TARİHİ TEKEL BİNASI

Abone Ol

2019-12-26 15:00:00

 Bir kentin gelişimi, o kentte yapılan sanatsal ve sosyal etkinliklerle doğrudan ilişkilidir. Hayatın farklı bir yansıması olan sanat, bireyin yaşamını etkilemekle birlikte, içinde bulunduğu toplumun gündemini de belirleyen bir misyona sahiptir.

Sanatçının “toplum için sanat” anlayışının temelinde de eserini kendi hedef kitlesine ulaştırabilme düşüncesi yatar. Amacı ise toplumdaki bir sorunla ilgili farkındalık yaratıp insanları bilinçlendirmek ve verdiği mesajlarla toplum-sanat bütünlüğünün yeniden altını çizmektir. Bu anlayış gerek toplumun gerekse sanatçının halktan kopma düşüncesinden uzak olduğundan, sanatın toplumsal sorunlardan ayrı düşünülemeyeceği ve kent-sanatçı etkileşimi yadsınamaz hale gelir. Ayrıca sanatın toplum içinde ayrıcalıklı bir yeri olduğu farkındalığı da yaratılmış olur.

Van’da sürdürülebilir üretim ve sergileme altyapısı sağlamak adına çağdaş sanat alanıyla ilgili uygun mekanları dizayn etmek de bu bağlamda önemlidir. Çünkü böyle bir adım, şehrin sosyal hayatını canlandırmada ve farkındalık yaratmada oldukça önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu nedenle tarihi dokusu ile Cumhuriyet Caddesi üzerinde inşa edilmiş olan Tekel Binası’nın Van’ın ihtiyacını karşılamada isabetli bir karar olacağı düşüncesindeyim.

Unutulmamalıdır ki, toplumların ilerlemesinde yaşam standartlarının iyileştirilmesi kadar sanatlarının da bilim, kültür ve felsefe gibi alanlardan beslenmesi çok önemlidir. Bu da ancak sanatla iç içe olmakla mümkündür.

  • Etiketler :
  • Van Haber