Yazarlar

MEBİT

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

Abone Ol

2016-07-28 15:00:00

“Ellerinde bir çöp varsa ve sokakta veya deniz kenarında iseler, bunu denize veya yere atmaktan asla çekinmezlerdi. Böylece çevre yavaş yavaş kirlenmeye başladı. Ama bu daha bir şey değildi…”


Çevre, insanı ve diğer canlı varlıkları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etmenlerin tümüdür. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı üretimin en önemli koşullarından biri, doğal çevreye zarar vermeden, onunla uyumlu olarak yaşayabilmektir.


İçinde bulunduğumuz yüzyıl, insanlığın ortak malı olan çevreden, geri getirilmesi zor, hatta imkânsız olan varlıkları da alıp götürmektedir. Çevrenin kirlenmesi ve ekolojik dengenin bozulması zaman zaman doğal olayların etkisiyle meydana gelse de insan faaliyetleri doğal olaylardan çok daha fazla bozucu etkiye sahip olmaktadır.


İnsanoğlu yüzyıllardır çevresine ve doğaya verdiği zararların bedelini ödemektedir. Kişisel hırslarla, daha çok kazanmak arzusuyla, tembellikle, sorumsuzlukla doğaya zarar verenler kendilerinin doğanın bir parçası olduklarını ve verdikleri zararın kendilerine döneceği gerçeğini gözardı etmişlerdir.


İnsanoğlunun sürekli göz ardı ettiği bu önemli sorunun Van genelinde daha da büyük bir problem olduğunu her defasından dile getirmeye çalıştık ve getirmeye de devam edeceğiz.


Bu konun sorumluları başta Van’da bulunan kurumların tamamı olmak üzere devamında Van’da yaşayan halk gelmektedir.


Kurumların Peyzaj ve temizlik konusunda hiçbir şekilde gereken özeni göstermedikleri gibi özellikle Edremit sahil yolunda yapılmış çardakların ne denli özensiz ve hiçbir çalışmanın yapılmadığını da gidenler bilmektedir. Van’ın önemli yerlerinden biri olan bu gibi yerlerde herhangi bir görevlinin bulunmaması ve insanları buraları nasıl kullanması gerektiği konusunda uyarmaması Van adına son derece büyük bir eksiklik ve bir o kadar da utanç vericidir


Bu konuda artık sadece gazetelerde abartılan çalışmaların yansıtılmasından vazgeçilip, somut gerçeği yansıtan çalışmaların yapılması ve gereken özenin verilmesi gerekmektedir.


Aynı şekilde kampüs merkez yolu boyunca devasa tabelalarla “buranın peyzajından bu kurum sorumludur” gibi ifadelerin bulunması ilgili kurum için utanç vericidir. Çünkü peyzaja ve temizliğe dair tek bir çalışma görülmemektedir.


Belirtilen sorunların giderilmesi için ilgili bütün kurumları artık çalışmaya davet ediyor ve gereken hassasiyet gösterilene kadar da bu problemleri dile getirmeye devam edeceğiz.

  • Etiketler :
  • Van Haber