Yazarlar

MEBİT

İŞ KAZASI NEDİR?

İŞ KAZASI NEDİR?

Abone Ol

2016-01-25 15:00:00

Genel olarak, kişilere zarar veren olaylar ile birlikte işyerine, işyerindeki makine ve ekipmana zarar veren olaylardır.


Aslında, hiçbir şeye zarar vermeyen fakat işin aksamasına neden olan olaylar da iş kazası olarak sayılabilir.


5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13.maddesinde iş kazası hukuksal açıdan aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:


1-Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,


2-İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle,


3-Sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,


4-Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,


4-Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,


5-Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,


meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaydır.


İş kazasını, Dünya Sağlık Örgütü (WHO ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nasıl tanımlar?


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iş kazasını ‘’önceden planlanmamış çoğu zaman yaralanmalara, makine ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay’’ olarak tanımlamaktadır.


Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) ise iş kazasını ‘’belirli bir zarar ve yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay’’ olarak tanımlamaktadır.


Kazasız bir çalışma hayatı dileklerimle…

  • Etiketler :
  • Van Haber