Yazarlar

MEBİT

MODERN ÇAĞDA KADININ GİYSİSİ ÜZERİNE UYGULANAN BASKI

MODERN ÇAĞDA KADININ GİYSİSİ ÜZERİNE UYGULANAN BASKI

Abone Ol

2015-09-30 15:00:00

Bir toplumun çağdaş ve modern olabilmesi için kadının erkekle eşit haklara sahip olmasıyla mümkündür. Kadın ya da erkek ayrımı gözetilmemeksizin, her bireye uygulanan eşitsizlik, şiddetle eş anlamlıdır.


Günümüzde kadınların önemli bir kısmı; kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmış ve Bununla birlikte erkeklerin tahakkümünden ve geleneksel baskı içeren görüşlerinden görece kurtulmuş gibi görünmektedirler. Bu açıdan geçmişe bakıldığında günümüzde kısmen de olsa bağımsızlık yönünde adımlar atılmıştır, ama bu yeterli değildir. Çünkü doğu toplumları bu ilerlemeyi ya kayıtsız ya da geriden takip etmektedir.


Ataerkil toplumun egemen olduğu bu toplumlarda, kadını hakkından mahrum etme yollarından biri de; onun giyimine uygulanan şiddettir.


Bilindiği üzere, giyim, coğrafi ve kültürel gerekliklerle göre şekillenir. Ancak, bu durum ne yazık ki giyimdeki renk seçimi, toplumsal rolün getirdiği giyim tarzı bile erkek egemen toplumlarda kadının seçimine bırakılmamaktadır. Geçmişten günümüze kadar kadın, kocasının ya da babasının sosyal sınıfını temsil edecek şekilde giyinmeye maruz bırakılmıştır. Bunun kuşkusuz namusla giyinmek arasında bağ kuran kadını, nesneleştiren dini yaptırımların bir sonucu olduğu görülmektedir. Yani dini kullanarak kadınlar giyimi kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu yaptırımların uygulayıcısı baba, erkek kardeş, sonrasında ise koca kadının giyimini denetler. Bundan daha da vahim olan durum ise, kendi doğurduğuna itaat etme durumuna maruz kalmasıdır.


Yaşadığımız bu modern çağda giyim konusu üzerinde hala kadınlara ezmeye çalışan sadece eğitimsiz erkekler değildir. Tablonun çoğunluğunu eğitimli sandığımız erkekler oluşturmaktadır. Bu durumda her şeyin eğitimle çözüleceği düşüncesi de yerini bulamamaktadır.


Kökten bir değişim isteniyorsa bu yol; kadının önemini tüm toplumlara anlatmaktan geçmektedir. Kendini ifade edemeyen, özgür bir birey olamaz, ifade özgürlüğünü kadınlara da yayalım. Kadının giysisinin dini anlayışla ilişkilendirmemek, onları istedikleri gibi giyinmelerine izin vermek, toplumun aydınlanması ve biç çok kadının bu baskıcı anlayış sonucunda yanlış yapmamaları için önemli bir adım olacaktır.

  • Etiketler :
  • Van Haber