Yazarlar

MEBİT

İpekyolu Fuarı ve 2023 Turizm Stratejisinde Van’ın Yeri?

İpekyolu Fuarı ve 2023 Turizm Stratejisinde Van’ın Yeri?

Abone Ol

2012-10-07 15:00:00

 

 

Tarihi ipekyolunun en önemli kavşaklarından biri olan ilimiz; panayırların, pazarların kurulduğu, hanlarının tüccar ağırladığı, kervanların uğrak yeri olduğu eski çağlardan günümüze kadar süregelen bu ticaret misyonunu artık, günümüzde ev sahipliği yaptığı uluslararası fuarlarla yerine getirmektedir.

 

Bu yıl 19. su düzenlenen ve 1993 yılından itibaren kesintisiz olarak organize edilen Van-Asya İpekyolu fuarı, Doğu Anadolu Bölgesinin tek, Doğu ve Güney Doğu’nun da en kapsamlı Ticaret ve Sanayi Fuarı olma özelliğini taşımaktadır. Aynı mekan ve tarihlerde bu yıl 2. si düzenlenen Van Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı da bölgenin tarım potansiyelini gözlemek ve yatırımcılara yeni ufuklar açmak açısından çok yerinde bir girişimle bu fuara entegre edilmiş önemli bir organizasyondur. Ayrıca ilimiz daha önce İnşaat, Mobilya ve Yan Ürünleri fuarına da ev sahipliği yapmıştı. Bu tip fuarlar, sadece katılımcı firmalar açısından değil düzenledikleri şehir, bölge hatta ülkeler için olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

 

Van’da, Fuar dönemi boyunca, fuarı ziyaret etmek için başka şehir ve ülkelerden gelen katılımcı ve ziyaretçiler sayesinde kısa süreli de olsa, kentin ticari ve sosyo- kültürel yaşantısına hareket gelmektedir. Fuar organizasyonları, farklı yöre ve kültürden insanları bir araya getirmesi, bunlar arasında iletişim kurulmasına ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine yardımcı olması bakımından da önemlidir.

 

Katılımcı ve ziyaretçilerin konaklama, yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarını fuarın düzenlendiği ilde karşılama zorunluluğu, o bölgede faaliyet gösteren birçok işletmenin gelirinin artmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca bölge halkı, fuar dönemi boyunca gerçekleştirilen sosyal ve kültürel aktivitelere katılma şansını elde etmektedir. Diğer taraftan fuarların turizmle doğrudan bağlantısı vardır. Birçok şehirden veya ülkeden beraberindeki heyetlerin bir şehirde toplanması seyahat, konaklama gibi pek çok aktivite şehre ekonomik canlılık katmaktadır. Farklı bir yöreye ayak basan insanların, o bölgeyi gezmeden, yemeklerini tatmadan evine dönmeyeceğini düşündüğümüzde fuar turizminin bölgeye olan katkısı küçümsenemez niteliğe ulaşmaktadır.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 stratejisinde yer alan Fuar ve Kongre Turizmi, Turizmi Çeşitlendirme Stratejisi başlığı altında, turizmi güçlendirmek adına desteklenmektedir. Geç kalmadan Van’ın da bu öncelikli iller arasına girmesi sağlanmalıdır. İlk olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya fuarcılığın gelişiminde birinci öncelikli iller olarak belirlenirken Adana, Gaziantep ve Trabzon ise ikinci öncelikli iller olarak saptanmıştı. Bakanlığın 2023 Stratejisine göre bu iller için alınan kararların bazıları ise şöyleydi:

 

• Kongre turizmine altyapısı uygun iller İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Bursa, Mersin öncelikle ele alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yönlendirici çalışmalar yapılacaktır.

• Kongre merkezi olarak planlanan bölgelerin nitelikli turizm tesislerine ve uluslar arası havaalanına sahip olması sağlanacaktır.

• Her ilde bir kongre merkezi oluşturularak gerek ulusal gerekse de uluslar arası kongrelerin Türkiye’de yapılması için tanıtma, planlama ve uygulama projeleri yapılacaktır.

• 1. ve 2. derece Fuar illerinde bulunan Fuar Merkezlerinin çevre düzeni planları, kentin ana ulaşım planı, kentin konaklama, restoran hizmetlerinin fuarlardan beklenen faydayı azamiye çıkaracak yönde gerçekleşmesi yönlendirilecektir.

• Fuar organizatörü ve personeli yetiştirmek için ön lisans programlarının açılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

 

Bu stratejiye göre, Van’ın da bu iller arasına girmesinde aslında hiçbir engelin olmadığı ortadadır. Hali hazırda uluslararası bir havaalanına, üniversiteye ve nihayet 5 yıldızlı otellere de sahip ilimizin çoktan bu öncelikli iller arasına girmesi gerekiyordu. Ayrıca bölgemizin kültürel ve tarihsel bağlarının bulunduğu Asya’ya açılan kapısı olan ilimizde, özellikle Ortadoğu ile ticaretin gelişmesinde ve ülke politikası olan ‘‘Komşularla sıfır sorun’’ diye formüle edilen büyük ideale, böyle uluslar arası fuarlarla ev sahipliği yapması, işin ehemmiyetini ortaya koymakta Van’a farklı bir vizyon sağlamaktadır.

 

Ticaretin barışa sağladığı katkı inkar edilemez, bir yerde ticaret varsa orada savaş olmaz. Çünkü birbiriyle ekonomik ilişkiler geliştiren ülke veya toplumlar, doğal olarak gümrük, vergi vs. gibi birçok alanda yasalar ve düzenlemeler getirmek zorundadır. Böylece iki tarafta fayda sağladığı ilişkiyi bitirmek istemeyecek dolayısıyla kalkınmada kendisi için en uygun seçeneği uygulayacaktır. İşte fuarları da bu açıdan incelemek gerek.

 

Bir sınır ili olan Van’da düzenlenecek uluslar arası fuar ve kongrelerin ticari ve ekonomik etkilerinin çok olumlu yönde cereyan etmesi kaçınılmazdır. Artık üniversitelerde ders olarak anlatılan kongre ve fuar yönetimi Van gibi 2023 yılında 1 milyon yabancı turist ağırlama hedefi koyan bir ilde çoktan hayat geçirilmesi gereken bir müessese olmalıydı…

 

  • Etiketler :
  • Van Haber