Van'ın İpekyolu Belediyesi, 1...
emineller-faturavizyon

İpekyolu Belediyesi, personel alımı yapacak!

Van'ın İpekyolu Belediyesi, 1 adet Sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. İpekyolu Belediyesi personel alım ilanı. İpekyolu Belediyesi personel alım başvuru şartları.

Abone Ol

2021-12-11 22:40:53 | Son Güncelleme : 2022-05-17 11:23:31

İpekyolu Belediyesi, personel alımı yapacak!

5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi uyarınca aşağıda unvanı, adedi, sınıfı ve eğitim durumu belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A.GENEL ŞARTLAR
1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak, 3. Atanacağı pozisyon itibariyle Tablo 1’de belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak, 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 6. Erkek adaylar için Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikten muaf tutulmuş olmak, 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 

B. ÖZEL ŞARTLAR
1. Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak. 2. Avukatlık staj süresi hariç en az iki (2) yıl mesleki tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek, 3. Varsa son iki yıla ait KPSS sonuç belgesi. 

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAV
Adayların.13.12.2021 -17.12.2021 tarihleri arasında saat 16.00’a kadar başvuru dilekçesi, Avukatlık Ruhsatnamesi, Özgeçmiş, İkametgâh Belgesi, Diploma Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübesi olduğunu gösterir belgeleri  (basvuru@ipekyolu.bel.tr) adresine göndermeleri gerekmektedir. Tarafımıza gönderilen  maillerin ulaşıp /ulaşmadığı teyidi için 444 71 60-3060-1166 numaralardan öğrenilebilinir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya sahte evrakla müracaat edenler işe başlamış olsalar bile sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. Müracaatlar değerlendirmeye tabi tutularak, başvuru sahipleri mülakat (sözlü) sınavına çağırılacaktır. Mülakata çağırılacak adaylar Belediyemizin resmi internet adresinde ( ) ilan edilecektir. Bu ilan, tebliğ niteliğinde kabul edilecek olup, ilgililere ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır. Mülakat (sözlü) sınavı asil ve yedek olarak kazanan adayların isimleri belediyemizin resmi internet adresinde ( ) ilan edilecektir. 

SÖZLEŞME YAPILACAK ADAYDAN İSTENECEK BELGELE
 1- Adli ve arşiv sicil kaydı belgesi 2- Sağlık Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu) 3- Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya muaf tutulduğuna dair belge 4- 2 adet vesikalık fotoğraf 5- İkametgâh belgesi 6- Diploma aslı veya noter tasdikli örneği 7- Vukuatlı nüfus kayıt örneği 8- Baro kayıt belgesi 9- Baro tarafından verilecek disiplin cezası bulunmadığını gösterir belge, 10- En az 2 (iki) yıl mesleki tecrübesi olduğunu gösterir belge 11- Avukatlık Ruhsatnamesi 12- Varsa son iki yıla ait KPSS sonuç belgesi.

  • Etiketler : İPEKYOLU İPEKYOLU BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI Van Haber VAN HABER VAN HABERLERİ
  • YORUM YAP
    Yorumlar (0)

    Bu habere ilk yorum yapan sen ol.

    ÖNERİLENLER