İçişleri Bakanlığı'nca, seçim...
MEBİT

Seçim güvenliği için 601 bin 251 personel görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı'nca, seçim güvenliğine yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve güvenlik korucusu birimlerinden 601 bin 251 personel görevlendirildi.

Abone Ol

2023-03-14 00:52:57 | Son Güncelleme : 2024-05-23 18:42:00

Seçim güvenliği için 601 bin 251 personel görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 61 maddelik 'Seçim Tedbirleri Genelgesi' gönderdi. Genelgede, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi tarihlerine ilişkin kararına işaret edilerek, seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve mahallin şartlarına göre ilave tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiği kaydedildi. Oy verme günü öncesinde, sırasında ve sonrasında alınan tedbirler sıralandı.


'SEÇİM KOORDİNASYON KURULU' OLUŞTURULDU

Buna göre, görevli kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle ilgili her türlü tedbirin gözden geçirilmesi ve takibi, seçim ile ilgili olayların anlık paylaşımı, seçim takvimi süresince istihbar edilen olaylara ilişkin proaktif bir şekilde tedbirler geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde 'Seçim Koordinasyon Komisyonu' oluşturuldu. Tüm illerde vali yardımcısı başkanlığında ve valilerce belirlenecek sayıda üyeden oluşan 'Seçim Koordinasyon Merkezi' kuruldu. Bu merkezler 'Seçim Koordinasyon Komisyonu' ile sürekli iletişim halinde bulunacak. Meydana gelen olayların anlık takip ve koordine edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile 81 ilde bulunan GAMER'ler 7/24 faaliyet gösterecek.


İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon'da, 81 ili kapsayacak şekilde seçim güvenliği bölge toplantıları düzenlenecek. Valiler tarafından güvenlik birim amirleri ve diğer yetkililerin katılımıyla illerde seçim güvenliği toplantıları yapılacak. Önceki seçimlerde meydana gelen olaylar göz önünde bulundurularak risk analizleri çerçevesinde il seçim güvenlik planları hazırlanacak. Plan kapsamında tüm kolluk birimleri tam işbirliği ve entegrasyon içerisinde bulunularak alınan güvenlik tedbirlerinin daha geniş kitlelere iletilmesini sağlamak amacıyla yerel basın ile basın toplantıları düzenlenecek.

TEDBİRLER EN ÜST SEVİYEDE ALINACAK

Seçim güvenliği kapsamında; 326 bin 387 Emniyet Genel Müdürlüğü, 196 bin 197 Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 800 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 58 bin 658 güvenlik korucusu ve 17 bin 209 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 601 bin 251 personel görevlendirildi.  Ayrıca kolluk birimlerine ait 73 helikopter, 8 uçak, 61 insansız hava aracı, 6 bin 708 zırhlı muharebe aracı, 754 toplumsal olaylara müdahale aracı, 244 bot ve gemi göreve hazır vaziyette bulunacak. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayları, bakanlar ile siyasi partilerin genel başkanlarının katıldıkları seçim ziyareti ve faaliyetlerinde güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler en üst seviyede alınarak, titizlikle uygulanacak.

Sandık seçmen listelerinin bulunduğu yerlerde, oy pusulalarının basıldığı yerlerde ve basımı yapılacak pusulaların seçim kurullarına intikali sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınacak. Başta güvenlik güçleri olmak üzere seçimlerde görev alacak personelin seçimlerle ilgili mevzuat, YSK'nın ilgili kararları ve uygulamaya ilişkin diğer hususları kapsayacak şekilde hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Oy verme günü öncesi, oy verme günü ve sonrasında kamu görevlileri ve güvenlik güçleri, idarenin tarafsızlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınılacak.

Kamu binaları, siyasi parti binaları, mabetler, yabancı ülke temsilcilikleri, uluslararası kuruluşların ülkemizdeki temsilcilikleri, seçim büroları ve benzeri hassas noktalara yönelik alınan koruma tedbirleri gözden geçirilerek ihtiyaç halinde ilave diğer tedbirler alınacak.

Metropol şehirler, turizm bölgeleri ve ormanlık alanlar başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, liman, terminal, tren istasyonu, çarşı, alışveriş merkezi, pazar, metro, ve benzeri yerlerde alınan güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek artırılacak.

ENERJİ DAĞITIM YERLERİNDE TEDBİR

Enerji arzının sürekliliği için enerji dağıtım merkezleri, doğal gaz ve petrol boru hatları ile diğer hassas tesislere yönelik koruma tedbirleri gözden geçirilerek gerektiğinde özel güvenlik personeli sayısının artırılması dahil olmak üzere güvenlik/gönüllü güvenlik korucularından faydalanılacak ve diğer güvenlik tedbirleri alınacak. Özellikle elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine kurularak gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynaklarının, aydınlatma sistemleri çalışır halde bulundurulacak. Oy verme gününde elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine kurularak trafoların korunması, gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynaklarının temin edilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Sandık kurulacak olan binaların teknik altyapısı gözden geçirilerek binaların bahçesini de görecek şekilde güvenlik kamera, aydınlatma sistemlerinin aktif olmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak.

Sosyal medya platformları üzerinden özellikle 11 ilde yıkıcı etkisi oluşan deprem sürecini suistimal ve hassas konular üzerinden yapılabilecek olası dezenformasyon, seçim suçları ile provokatif paylaşımları takip etmek amacıyla kolluk birimlerince bilişim suçları ile mücadele ekipleri görevlendirilecek, suç unsuru tespiti halinde gerekli adli ve idari işlemler ivedilikle yapılacak.

DEVRİYE SAYISI ARTIRILACAK

Oy verme günü emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli olanlar dışında hiç kimsenin silah taşımasına izin verilmeyecek. Oy kullanılacak alanlara seyyar satıcı ve araç girişine müsaade edilmeyecek. Vatandaşların sandık çevresine ulaşımlarını sağlayacak önlemler alınacak, vatandaş iradesini baskıyla etkilemeye yönelik girişimlere müsaade edilmeyecek. Oy verme günü vatandaşların sandık çevresine gidiş ve geliş yolları ile sandık başlarında çıkabilecek olayların engellenmesi için tüm sandık bölgelerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak. Motorlu ve yaya devriyelerin yer ve sayıları artırılacak.

Oy verme günü alkollü içki satılmaması ve oy verme süresince bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalmasına yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Oy sayımı ve dökümü gecenin geç saatlerine kadar sürebileceğinden sandık konulan yerler ile çevrelerinin aydınlatılması konusunda seçim kurulları ve ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği yapılacak.

Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbalarının ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında güzergahlarda ve muhafaza edileceği binalarda güvenlik tedbirlerinin alınması planlanacak. Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak. Ayrıca valiliklerce, mahallin özelliklerine göre ve seçim sürecinde meydana gelebilecek hassasiyetler çerçevesinde ek tedbirler geliştirilerek uygulamaya konulacak.

ANKARA'DA SEÇİM GÜVENLİK BÖLGE TOPLANTISI

Genelge kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seçim güvenlik bölge toplantısı gerçekleştirildi. Vali Vasip Şahin başkanlığındaki toplantıda, Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Zonguldak illerinde seçim güvenliği ve tedbirleri konuşuldu. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 14 ilin valisi, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı ve Ankara'dan 10 ilçenin kaymakamı katıldı. Vali Şahin, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinin deprem felaketinin gölgesinde yaşanacağını belirterek, "Seçim dönemi bugün açıklandığı kadarıyla 18 Mart itibariyle başlıyor. En önemli görevimiz seçimin güvenlik içerisinde, rahat ve huzurlu bir şekilde yapılmasını temin etmek. Vatandaşımızın iradesini sandığa tam ve eksiksiz olarak, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan yansıtmasını sağlamak. O ortamı temin etmek, bununla ilgili tüm tedbirleri almaktır" dedi.


'SİBER SUÇLARIN TAKİBİNE ÖNEM VERİLECEK'

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, seçim güvenliğini; kampanya ve propaganda dönemi güvenliği, seçim günü oy verme güvenliği, seçim sonrası güvenlik tedbirleri olarak 3 noktada ele aldıklarını belirterek, "Oy verme günü öncesi tedbirlerimiz; miting alanları, toplanma alanları, stant çalışmaları, broşür dağıtımı ve bu seçim döneminin ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftar ve sahur programlarını kapsayacaktır. Ayrıca dijital ortamdaki güvenliği de tesis etmek maksadıyla özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya çıkarılmasını ve dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini de yapmak maksadıyla ilgili birimlerimiz görevleri başında olacaktır. Elbette hep beraber burada dikkat edeceğimiz en önemli konu güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. O kadar önemli bir seçimde esas olan özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bu itibarla bizim temel sorumluluğumuz birilerinin, başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin de özgürce yapılabileceği ve ifade edilebileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir" diye konuştu. (DHA)

  • Etiketler : SEÇİM GÜVENLİK 2023 SEÇİMİ
  • YORUM YAP
    Yorumlar (0)

    Bu habere ilk yorum yapan sen ol.

    ÖNERİLENLER