AFAD, Van’da sözleşmeli 1 Sosy...
MEBİT

Van AFAD personel alımı yapacak?

AFAD, Van’da sözleşmeli 1 Sosyal Çalışmacı personeli alımı yapacağını duyurdu. Van'da personel alımı...

Abone Ol

2023-09-02 15:01:10 | Son Güncelleme : 2024-07-23 01:45:44

Van AFAD personel alımı yapacak?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, pozisyon sayısı ve nitelikleri aşağıda belirtilen toplam 68 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.

Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere).

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, 18 Eylül 2023 saat 10:00 - 27 Eylül 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Sınav modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların sürücü belgesi bilgileri otomatik olarak gelmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartının her iki yüzünü sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların sınav modülünde görevlerini yapmaya engel bir vücut ve akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

Adayların sınav modülünde Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olduğunu beyan etmeleri gerekmektedir.

Adayların KPSS sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir.

Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir.

Adayların e-Devlet üzerinden alınan“SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belgeyi sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir).

Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

KONTENJAN LİSTESİ

Avukat (2): Adıyaman 1, Malatya 1

Elektrik Mühendisi (2): Erzincan 1, İstanbul 1

Harita, Geomatik Mühendisi (6): Amasya 1, Antalya 1, Bolu 1, Diyarbakır 1, Hatay 1, Niğde 1

İnşaat Mühendisi (8): Bilecik 1, Bolu 1, Bursa 1, İzmir 1, Kahramanmaraş 1, Kastamonu 1, Tokat 1, Yozgat 1

Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi (5): Bolu 1, Diyarbakır 1, Gaziantep 1, Hatay 1, Sakarya 1

Makine Mühendisi (3): İstanbul 1, Sakarya 1, Sivas 1

Sosyal Çalışmacı (19): Adıyaman 1, Batman 1, Bolu 1, Bursa 1, Çankırı 1, Giresun 1, Hakkâri 1, Iğdır 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 2, Kars 1, Kastamonu 1, Kocaeli 1, Malatya 1, Manisa 1, Niğde 1, Siirt 1, Van 1

Veteriner Hekim (2): Antalya 1, Sivas 1

Diğer Sağlık Personeli (3): Antalya 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 1

Destek Personeli (Şoför) (2): Ağrı 1, Kırşehir 1

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (9): İstanbul 3, Muş 1, Rize 2, Sakarya 1, Sivas 2

Elektrik Elektronik Teknisyeni (1): Kahramanmaraş 1

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni (1): Kahramanmaraş 1

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (5): Antalya 3, İstanbul 1, Muş 1

İlan detayı: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=8f2f6cdc-9e40-459f-a104-c8ee06772c42

  • Etiketler : PERSONEL ALIMI AFAD
  • YORUM YAP
    Yorumlar (0)

    Bu habere ilk yorum yapan sen ol.