Van Büyükşehir Belediyesi, mer...
MEBİT

Van Büyükşehir Belediyesi 70 işçi alacak! İşte Başvuru Şartları

Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçe şantiyelerinde, üst yapı bakım onarım asfalt ve yol çalışmalarında çalıştırılmak üzere belirli süreli mevsimlik işçi işçi alımı gerçekleştirecek.

Abone Ol

2022-04-29 02:11:14 | Son Güncelleme : 2024-06-06 12:55:40

Van Büyükşehir Belediyesi 70 işçi alacak! İşte Başvuru Şartları

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi olan BELVAN Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde; Van merkez ve ilçe şantiyelerinde, üst yapı bakım onarım asfalt ve yol çalışmalarında çalıştırılmak üzere belirli süreli mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) olarak görevlendirmek üzere; 21 Genel Beden İşçisi, 13 Kamyon Şoförü, 5 Tır Şoförü, 5 Aşçı, 2 Loder Operatörü, 5 Silindir Operatörü, 2 Finişer Operatörü, 2 Dozer Operatörü, 3 Otobüs Şoförü ve 2 Freze (asfalt kazıma) olmak üzere toplamda 60 adet mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi personel işe alınacaktır.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi olan BELVAN Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde; Büyükşehir Belediye binası ve bağlı tesislerin Özel Güvenlik Hizmetlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle 7 Erkek Özel Güvenlik Görevlisi, 3 Kadın Özel Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplamda 10 adet mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi personel işe alınacaktır.

Başvurular 29 Nisan 2022–03 Mayıs 2022 tarihleri arasında sadece internet üzerinden online olarak kariyer.van.bel.tr adresine yapılacaktır. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İnternetten alınacak başvurular için son tarih 03 Mayıs 2022 Salı günü saat 17:00 olacaktır. 

Van Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne alımı yapılacak olan 70 adet mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır. İlanımız liyakat ve şeffaflık ilkesi gözetilerek hazırlanmış olup; işe alımlar noter huzurunda kura usulüyle yapılacaktır. 

Yapılacak olan kura çekilişi sonucu mevsimlik işçi personel alımı için; 70 Asil ve 70 yedek aday;

• 21 Genel Beden İşçisi-Asil ; 21 Genel Beden İşçisi-Yedek

• 13 Kamyon Şoförü-Asil ; 13 Kamyon Şoförü-Yedek 

• 5 Tır Şoförü-Asil ; 5 Tır Şoförü-Yedek

• 5 Aşçı-Asil ; 5 Aşçı-Yedek

• 2 Loder Operatörü-Asil ; 2 Loder Operatörü-Yedek

• 5 Silindir Operatörü-Asil ; 5 Silindir Operatörü-Yedek

• 2 Finişer Operatörü-Asil ; 2 Finişer Operatörü-Yedek

• 2 Dozer Operatörü-Asil ; 2 Dozer Operatörü-Yedek

• 2 Freze (Asfalt Kazıma) Operatörü-Asil ; 2 Freze (Asfalt Kazıma) Operatörü-Yedek

• 3 Otobüs Şoförü-Asil ; 3 Otobüs Şoförü-Yedek

• 7 Erkek Özel Güvenlik Görevlisi-Asil/7 Erkek Özel Güvenlik Görevlisi-Yedek/

• 3 Kadın Özel Güvenlik Görevlisi-Asil/3 Kadın Özel Güvenlik Görevlisi Yedek

belirlenerek görevlendirmeleri yapılacaktır.

 Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi olan BELVAN Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti.’ne alınacak 70 adet mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi personel için aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İlan tarihi itibari ile 20 ile 35 yaş arasında olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4.    Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak.

5. Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

7. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

8. En az ilkokul mezunu olmak.

9. İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olduğunu gösteren tarihçeli yerleşim yeri belgesi (e-devletten alınacak) sunmak.

10. Herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

11. Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

 GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

2. Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

4. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

 KAMYON ŞÖFÖRÜ MÜRACAAT KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş arasında olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4.    Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak.

5. Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

7. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

8.    E (yeni ehliyet: C) sınıfı ehliyet hakkediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

9.    En az 5 yıllık E (yeni ehliyet: C) Sınıfı  ehliyete sahip olmak.

10. SRC-3 veya SRC-4 belgesine sahip olmak.

11. Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak.

12. En az ilkokul mezunu olmak.

13. İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olduğunu gösteren tarihçeli yerleşim yeri belgesi (e-devletten alınacak) sunmak.

14. Herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

15. Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

 KAMYON ŞOFÖRÜ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

2. E (yeni ehliyet: C) Sınıf Ehliyet 

3. Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

4. Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

5. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

 TIR ŞÖFÖRÜ MÜRACAAT KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş arasında olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4.    Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak.

5. Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

7. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

8.    E (yeni ehliyet: C) sınıfı ehliyet hakkediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

9.    En az 5 yıllık E (yeni ehliyet: C) Sınıfı ehliyete sahip olmak.

10. SRC-3 veya SRC-4 belgesine sahip olmak.

11. Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak.

12. En az ilkokul mezunu olmak.

13. İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olduğunu gösteren tarihçeli yerleşim yeri belgesi (e-devletten alınacak) sunmak.

14. Herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

15. Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

 TIR ŞOFÖRÜ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

2. E (yeni ehliyet: C) Sınıf Ehliyet 

3. Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

4. Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

5. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

 OTOBÜS ŞÖFÖRÜ MÜRACAAT KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş arasında olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4.    Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak.

5. Askerlik durumu itibarıyla;

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

e) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

f) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

7. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

8.    E sınıfı ehliyet hakkediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

9.    En az 5 yıllık E Sınıfı ehliyete sahip olmak.

10. SRC-1 veya SRC-2 belgesine sahip olmak.

11. Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak.

12. En az ilkokul mezunu olmak.

13. İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olduğunu gösteren tarihçeli yerleşim yeri belgesi (e-devletten alınacak) sunmak.

14. Herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

15. Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

 OTOBÜS ŞOFÖRÜ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

2. E Sınıf Ehliyet 

3. Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

4. Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

5. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

 AŞÇILIK MÜRACAAT KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş arasında olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak.

5. Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

7. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

8. En az ilkokul mezunu olmak.

9. İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olduğunu gösteren tarihçeli yerleşim yeri belgesi (e-devletten alınacak) sunmak.

10. Herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

11. Halk Eğitim Müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. 

12. Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

 AŞÇILIK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

2. Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

4. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

5. Aşçılık Sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

 OPERATÖR MÜRACAAT KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş arasında olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4.    Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe- kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak.

5. Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

7. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

8.    G sınıfı ehliyet (ehliyet kodu: Loder (Yükleyici) 105.11/Silindir105.09/Finişer 105.05/Dozer 105.03/Freze-Asfalt Kazıma Belgesi)  hakkediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

9.    İş Makinası Operatörleri için en az 5 yıllık (G Sınıfı - ehliyet kodu: Loder (Yükleyici) 105.11/Silindir105.09/Finişer 105.05/Dozer 105.03/Freze-Asfalt Kazıma Belgesi) ehliyete sahip olmak ve müracaat ettiği iş makinası operatörlüğüne ait ehliyet koduna sahip olmak.

10. En az ilkokul mezunu olmak.

11. İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olduğunu gösteren tarihçeli yerleşim yeri belgesi (e-devletten alınacak) sunmak.

12. Herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

13. Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

 OPERATÖR BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

2. İş Makinası Operatörü için G Sınıfı Ehliyet ve ehliyet kodunu sunmak.

3. Öğrenim durumunu gösterir belge

4. Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

5. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. İlan tarihi itibari ile 25 ile 35 yaş arasında olmak, 

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak.

5. Askerlik durumu itibarıyla;

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

h) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

i) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak,

7. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

8. En az ilkokul mezunu olmak,

9. İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olduğunu gösteren tarihçeli yerleşim yeri belgesi (e-devletten alınacak) sunmak.

10. İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olması,

11. 5188 sayılı yasa gereği Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikasına sahip olmak,

( Başvuru tarihi itibarıyla sertifika süresinin 9 aydan aşağı olmaması gerekiyor.)

12. Müracaatta bulunan erkek adayların boyu: 170 cm / kadın adayların boyu: 160 cm’den aşağısı olmamak.

 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

2. Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

4. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

5. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası (Başvuru tarihi itibariyle süre 9 aydan aşağı olmayacak)

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

NOT: İstenen belgeler kariyer.van.bel.tr adresine gönderilecektir. (Başvurular fiziki olarak kabul edilmeyecektir.)

GÖRÜŞME BİLGİLERİ

1. Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 14:00’da Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet binasında bulunan ihale salonunda Noter huzurunda yapılacak kuraya alınacak ve kura sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

2. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi Büyükşehir Belediyemizin resmi web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak kura çekilişine katılım sağlanmayacaktır. Adaylar kura çekilişini canlı yayından takip edebileceklerdir.

  • Etiketler : VAN İŞÇİ PERSONEL ALIMI
  • YORUM YAP
    Yorumlar (0)

    Bu habere ilk yorum yapan sen ol.