Meteoroloji Genel Müdürlüğü Va...
MEBİT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Van’da personel alımı yapacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Van’da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları…

Abone Ol

2023-05-24 00:04:24 | Son Güncelleme : 2024-06-20 17:40:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Van’da personel alımı yapacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli Mühendis, 1 sözleşmeli Büro Personeli, 61 sözleşmeli Destek Personeli (59 Temizlik Görevlisi – 2 Şoför) ve 12 sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) olmak üzere toplam 78 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.


1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’

MÜHENDİS

1. Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

3. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)adresinden 10/05/2023 – 26/05/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER - NECMETTİN DURSUN

  • Etiketler : METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI
  • YORUM YAP
    Yorumlar (0)

    Bu habere ilk yorum yapan sen ol.

    ÖNERİLENLER