Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi b...
MEBİT

Van YYÜ personel alacak! İşte başvuru şartları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimleri ile ilçelerinde bulunan yerleşkelerde istihdam edilmek üzere 130 sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu ve ilana çıktı.

Abone Ol

2023-07-27 12:09:06 | Son Güncelleme : 2024-07-23 03:10:31

Van YYÜ personel alacak! İşte başvuru şartları

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimleri ile ilçelerinde bulunan yerleşkelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

3 Eczacı, 2 Diyetisyen, 2 Fizyoterapist, 7 Ebe, 45 Hemşire, 29 Sağlık Teknikeri, 2 Laborant, 2 Diğer Sağlık personeli, 34 Temizlik Görevlisi alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

1- Müracaatlar, 27/07/2023 - 10/08/2023 tarihine kadar (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar "www.yyu.edu.tr" adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya eğitim, kurs belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ

1- İş Talep Başvuru Formu ("www.yyu.edu.tr" sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.)

2- Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti )

3- 2022 yılına ait KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)

4- Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı ya da "aslı gibidir" onaylı sureti,

5- Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli,

6- Adli Sicil Kaydı.

7- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

 • Etiketler : PERSONEL ALIMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
 • YORUM YAP
  Yorumlar (7)
  Ömer beyaz 2023-07-31 17:52:46

  Temizlik görevlisi

  Murat Taşar 2023-07-28 22:40:47

  İşe ihtiyacım var

  Yakup Altundağ 2023-07-28 21:45:13

  Büro yönetimi mezunuyum bilgisayar 2seryifikam var

  Musa şahin 2023-07-28 12:53:51

  Temizlikçiyim ne iş olursa yaparım

  Muhammet ali yurtlu 2023-07-27 22:28:31

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bitişiğde oturuyorum bütün akrabalarım personel olarak görev yapıyor bende başvuuda bulunmak istedim