DSİ Sınavsız Noter Kurası İle...
MEBİT

DSİ Van'da işçi alacak!

DSİ Sınavsız Noter Kurası İle İŞKUR Üzerinden 908 İŞÇİ Alacak!

Abone Ol

2023-04-17 10:56:54 | Son Güncelleme : 2024-06-22 12:06:49

DSİ Van'da işçi alacak!

DSİ Sınavsız Noter Kurası İle İŞKUR Üzerinden 908 İŞÇİ Alacak!
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri sürekli işçi alımı duyurusu yayımlandı.

17 Nisan tarihli Resmi Gazete’mde yayımlanan duyuruya göre,

Devlet Su İşlerine 908 sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvurular 17 Nisan 2023 tarihi itibariyle alınacak.

İşte İlanın Detayları 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

4857 sayılı İş Kanunu ve söz konusu Kanun mesnet alınarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca;

Kurumumuz Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 908 adet Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.


Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 17.04.2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.

DSİ 17.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ FARKLI BRANŞLARDAN VAN’dan 46 KİŞİ ALACAK
İNŞAAT TEKNİSYENİ: 1

MAKİNA TEKNİSYENİ: 1

HARİTA, TAPU VE KADASTRO TEKNİSYENİ: 2

BEKÇİ: 5

AKARYAKITÇI: 1

AMBAR İŞÇİSİ: 2

AŞÇI: 1

AŞÇI YARDIMCISI: 4

BAHÇİVAN: 4

HİDROLOG YARDIMCISI: 4

KALORİFERCİ: 4

LABORANT YARDIMCISI: 3

SIHHİ TESİSATÇİ: 4

SU DAĞITIM TEKNİSYENİ: 3

SÜRVEYAN: 7

TOPLLAM: 46

DSİ 17.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ;
VAN
MUŞ
BİTLİS
VE HAKKARİ’DE
TOPLAM 66 İŞÇİ ALACAK 

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.


2) 18 yaşını tamamlamış olmak.


3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

Milli savunmaya karşı suçlar,

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.


4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.


5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.


6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.


7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek olup diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarla kuraya tabi tutulacaklardır.


8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)


9) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.


10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.


11) İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.


12) İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.


13) Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi vebelgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.


14) Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.


İlanen duyurulur.

  • Etiketler : DSİ PERSONEL ALIMI VAN HABERLERİ
  • YORUM YAP
    Yorumlar (0)

    Bu habere ilk yorum yapan sen ol.

    ÖNERİLENLER