Meteoroloji Genel Müdürlüğü, V...
MEBİT

Van'da personel alımı yapılacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van’da sözleşmeli destek personeli (Temizlik Görevlisi) alımı yapacak. Başvuru şartları ve tarihi belli oldu.

Abone Ol

2022-10-07 01:42:39 | Son Güncelleme : 2024-06-15 01:41:19

Van'da personel alımı yapılacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 puan almış adaylar arasından 6 sözleşmeli büro personeli, 22 sözleşmeli destek personeli (temizlik görevlisi) ve 8 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. 

BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR 
1. Başvurular 5-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak 

2.E-Devlet üzerinde ve başvurular Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden yapılacak. 

3. Yerleştirme işlemi KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak. 

4. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. 5. Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer bilgiler "www.mgm.gov.tr" adresinden ilan edilecek. 

GENEL ŞARTLAR
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak. 

4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 

6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması. 

9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması. 

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 
1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak. 

2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

3. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

  • Etiketler : Van Haber VAN PERSONEL ALIMI
  • YORUM YAP
    Yorumlar (0)

    Bu habere ilk yorum yapan sen ol.

    ÖNERİLENLER