son dakika haberleri

Van’da Mesleki Eğitim Van Modeli Çalıştayı düzenlendi

Van Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu başkanı Memet Aslan düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayında konuştu

Bizi Facebook'dan takip edin
Bizi Twitter'dan takip edin
Van’da Mesleki Eğitim Van Modeli Çalıştayı düzenlendi
Haber Yorumları

    Haber Tarihi : 19.11.2019  12:11:00 eklendi.

Van OSB Başkanı Mehmet Aslan yaptığı açıklamada " Ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunabilmek için, yüksek verimi gerçekleştirecek bilgi/beceri ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmemiz gerekmektedir. Özellikle sürekli değişen ve gelişen iş dünyasında, sürdürülebilir bir başarı sağlamak, eğitimin yeterliliği ve kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde profesyonel bir organizasyon olan Mesleki Eğitimin önemi oldukça büyüktür. Özellikle ülkemiz gibi hızla gelişen ülkelerde genç nüfusun da artmasıyla ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri de vasıfsız iş gücü sorunudur. Bu durum şüphe yok ki bir takım toplumsal sorunlarla birlikte ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkilemektedir.

 

 

 

Mesleki eğitimle birlikte iyi yetişmiş insan gücü, oluşabilecek bu olumsuzlukları azaltacağı gibi ülkenin ekonomisine, kaliteli mal ve hizmet üretimlerine de önemli katkılar sağlayacaktır.Ekonomik, sosyal gelişmişlik ve kalkınmışlık olarak gelişme aşamasında olan ilimiz, eğitimde de maalesef istenilen seviyelere ulaşmış değildir.Ülkenin en genç nüfusuna sahip ilimizde işsizlik ciddi boyutlardadır.Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü niyetli, istismarcı güç odaklarında korumanın yeganeyolu, temel eğitimi, teknik mesleki eğitimi yaygınlaştırmak, gençlerimize teknik ve beceri kazandırarak onları iş güç sahibi yapmaktır. Ülkemizde ve Dünya’da yaşanmakta olan değişime ve gelişime ayak uydurabilmek için, aynı hızla meslek ve teknik eğitime olan bakış açısında da esaslı bir revizyona ihtiyaç vardır. Genç insanlara erdemli, başarılı bir meslek yolu hazırlamanın, ekonomiye kaliteli ve vasıflı eleman yetiştirmenin yolu mesleki teknik eğitimden geçer. Gençlere mesleki ilgi, istidat ve kabiliyetini geliştiren, onlara bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıkları kazandırmanın yolu teknik mesleki eğitimden geçer.Teknik mesleki eğitim, problem çözme becerileri yüksek, analitik düşünebilen, temel bilimler alanında güçlü bir akademik bilgiye sahip yaratıcı, teknolojiyi izleyen bireyler yetiştirir.Teknik meslek okulları kendine güvenen, zamanı iyi yöneten, programlı yaşayan, kendi potansiyellerini keşfedebilen, problem çözen ve ekip çalışması yapabilen gençler yaratır.

 

 

 

 

Sürekli tüketen değil üreten nesiller yetiştirir. Ülkesine ve toplumuna faydalı, mesleki ve iş ahlakına sahip gençler yetiştirir.Çağa ve mesleki eğitime uygun, gelişen teknoloji tanıyan ve uygulayabilen, etkili ve doğru iletişim kurabilen, sosyal, sportif ve sanatsal becerileri yüksek gençler yetiştirmek, çevreye ve doğaya duyarlı, toplumsal ve ahlaki değerlere önem veren bireyler var etmek, sanayi ve hizmet sektörünün kalkınmasına katkıda bulunacak, Ülke insanının refah düzeyini artıracak insanlar yetiştirmektedir.İlimiz ve bölgemizdeki sanayici, imalatçı ve üreticilerin büyük sıkıntı yaşadıkları nitelikli, kalifiye, becerili ve ara eleman ihtiyacını ancak teknik ve mesleki eğitimi veren kurumlarla çözeriz.ilimizin ve bölgemizin büyümesini ve kalkınmasını sağlayacak bir stratejik plan dahilinde mesleki ve teknik eğitim kurumları ihdas edilmelidir.Teknik mesleki eğitim kurumlarında eğitim verilecek dallar belirlenirken ilin ekonomik parametreleri göz önünde bulundurulmalıdır.

 

 

 

İl de faaliyet icra eden sektörlerin doğru bir analizi yapılarak alan belirlemelidirler mesleki eğitim kurumları.İlçelerde ve bölgelerde doğru analizler yapılarak,o yerin doğal kaynaklarına,sermaye yapısına,ticari faliyetlerine ve yatırım alt yapısına göre mesleki okullar ve eğitim verilecek dallar kurgulanmalıdır.Milli Eğitim camiası ve eğitim bürokrasisi mesleki eğitim kurumlarını ve ve bu kurumlarda eğitim verilecek alanları belirlerken çok hassas davranmalıdır.Bu kadar teknik lise kurduk bu kadar dalda eğitim veriyoruz gibi nitelikten ve kaliteden uzak nicelik olarak fazla keyfiyete dayalı uygulamalar hiç bir zaman ilin ve ülkenin üretimine ve istihdamına katkı sunamaz.Coğrafik alan bakımında ve nüfus yapısı olarak ülkemizin en büyük illerinden biri olan ilimize kurulacak teknik okulların ve bu okullarda eğitimi verilecek dalların analizi en ince ayrıntısına kadar yapılmalıdır.İlin haritasını masanın ortasına oturtarak mali değeri olan her noktayı belirlememiz gerekir.Belirlenen bölgeler tarım,hayvancılık,turizm,sanayi  v.s gibi iş kollarının hangisinde gelişmeye müsait ,yer altı ve yer üstü kaynakları bakımında hangi sektörü besleyecek potansiyele sahip ise bütün bu verilere paralel mesleki okullarda eğitimi erilecek alanlar planlanmalıdır.

 

 

Kırsaldan kentlere plansız göçün önüne geçmek,şehirlerde oluşan çarpık kentleşme ve düzensiz yapılaşma sorunuylada karşılaşmamak içinde gençlerimizi mevcut yerlerinde kalifiye hale getirerek,bulundukları mekanlarda iş güç sahibi yapmaktır.Bu imkanları sağlamanın en etkili yolu doğru okullaşma ve isabetli alanlarda eğitim vermek ile mümkündür.İlimizin teknik eğitim kadroları,iş dünyası,reel sektör temsilcileri,sivil toplum örgütleri ve ilgili paydaşlar valiliğimizin koordinasyonunda bir araya gelerek teknik lise ve alan belirlemede güçlü bir irade ortaya koymalıdırlar.Mesleki eğitim Van çalıştayının ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini,üretimlerimize kalite,istihdamlarımıza kemiyet kazandırmasını diler,bu çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder,saygılarımı sunarım." şeklinde konuştu.


Van |  Diğer Haberler

Yazarlarımız

Haber Akışı

Vizyondakiler

İlçe Haberleri

İlçeye Tıklayarak Haberlere Ulaşabilsiniz.

Bugün En çok Okunanalar
Anketimize Katılın
Van'ın en önemli sorunu nedir
Ekonomi
Elektrik Sorunu
Huzur
Ulaşım Sorunu
Yönetim Sorunu
Sonuçları Gör
Bizi Takip Edenler