son dakika haberleri

On bir ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Milli sarayların yönetimi ve tanıtımı için Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

Bizi Facebook'dan takip edin
Bizi Twitter'dan takip edin
On bir ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı
Haber Yorumları

    Haber Tarihi : 16.07.2018  08:56:00 eklendi.

"Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" adlı iki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının kuruluş görev ve yetkilerini içeren 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Başkanlığın görevleri şu şekilde belirtildi: 


“Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk ve kasırlar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespitini, tasnifini, periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonunu ve tanıtımını yapmak. Kurtuluş Savaşı Müzesinde (Birinci TBMM binası) tüm müzecilik hizmetlerini yerine getirmek, Müzenin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak veya yaptırmak ve bu amaçla faaliyette bulunmak. İlgili kuruluşlarla kültürel alanda işbirliği yapmak, müzenin onarım restorasyon, teşhir ve müzecilikle ilgili diğer teknik hizmetleri yürütmek. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki müzelerin tanıtılması, ziyarete hazır tutulması, ziyaretçilere ilişkin verilerin istatistiki yöntemlerle değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. 


Başkanlık, Müzecilik ve Tanıtım, Restorasyon ve Teknik Uygulamalar, Destek Hizmetleri, Personel Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi başkanlıkları ile Özel Kalem Müdürlüğünden oluşacak. 

 

Başkanlık, görev alanına giren konularda, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde bulunacak. Görevleriyle ilgili olarak gerekli olan bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkili olacak. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliğine uyulacak. Başkanlık, görevleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili işleri, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme veya pazarlık suretiyle yaptırabilecek ve bu konularla ilgili mal, hizmet satın alabilecek.”  


Günün Haberleri |  Diğer Haberler

Yazarlarımız

Haber Akışı

Vizyondakiler

İlçe Haberleri

İlçeye Tıklayarak Haberlere Ulaşabilsiniz.

Bugün En çok Okunanalar
Anketimize Katılın
Van'ın en önemli sorunu nedir
Ekonomi
Elektrik Sorunu
Huzur
Ulaşım Sorunu
Yönetim Sorunu
Sonuçları Gör
Bizi Takip Edenler